Брокерска компанија со традиција.

ИЛИРИКА е брокерска компанија која поседува најголема традиција во Словенија.

Компанија која е ориентирана кон иднината

Тимот во ИЛИРИКА се стреми кон гарантирање на највисоко ниво на понудена услуга чиј опус постојано се подобрува и зголемува.

Филантропски ориентирани

Компанијата донира дел од својата бизнис заработка во филантропски цели уште од далечната 1999.та година.