Компанија со над 20.годишно искуство.

Го започнавме својот пат како една од првите словенски компании од оваа област и досега се здобивме со довербата на многумина, благодарение на правилното и разумно менаџирање на компанијата.

Поседуваме тим на посветени работници.

Креиравме одлична интерна атмосфера за работа со тимот на вработени, преку особено потенцирање на важноста за собирање и споделување на знаења, како и важноста за постоење на меѓусебна поврзаност помеѓу тимот.

Индивидуални нотификации.

Нашите клиенти добиваат нотификации за било какви новитети и промени и тоа на редовно ниво.

Комплетно сме свесни дека ВИЕ сте инвестирале и време и труд за да ги создадете вашите средства. Сега се наоѓате на одлична почетна точка и треба да продолжите и во иднина да ја зголемувате нивната вредност. Нашата компанија поседува огромно искуство во ова поле особено поради тоа што е една од најстарите компании од ваков тип во Словенија и  всушност го претставува вашиот најдобар избор.

 

ПОВЕЌЕ

"Работењето со акции и инвестирањето во нив, не значи дека е поважно да започнете со огромна сума на пари, туку е важно да знаете кога треба да  започнете да работите со нив. Овој тип на делување соодејствува со начелото според кое - времето е пари; и така и ѐ, особено во светот на управување со средствата. Дозволете ни да ви обезбедиме индивидуални консултации за заедно да го сетираме вистинскиот почеток на зголемување на вредноста на вашите средства, денеска."

 

Закажете состанок.

Компанијата ги менаџира вашите средства преку индивидуален пристап. Затоа е потребно да ги споделите со нас контакт информациите и да ни дозволите да ја искажеме својата подготвеност да го пресретнеме вашето барање, да ве ислушаме и да ве советуваме.

Зошто управување со средства?

Индивидуален пристап

Комплетно го приспособуваме менаџирањето кон вашите инвестициски желби, вашите цели и вашите очекувања.

 

 

 

Ефективен метод

Доверувањето на средствата и нивното менаџирање го заштедува вашето време; ИЛИРИКА активно ги надгледува вашите средства и ве известува за секоја важна настаната промена.

Безбедност

Не постои опасност од изложување на поголеми ризици во процесот на постигнување на вашите цели и профити, сѐ благодарение на нашето знаење, искуство и аналитичко проследување.

Ликвидност

Вашите средства не се лимитирани на долгорочно ниво и истите се достапни во било кое време.

Контактирајте нѐ заедно да пронајдеме соодветен патоказ кон инвестирање кое ќе доведе до стабилен пораст на вашите финансови средства.

Повикајте нѐ на телефонскиот број +389 2 329 68 53