Почетна | English |        | Контакт |

Напредно

Пристапете кон најдобрите инвестициски можности

ИЛИРИКА е препознатлив и сигурен партнер на домашниот и странските пазари на капитал веќе 20 години градејќи долгогодишна традиција во давање на финансиски услуги на просторите наЈугоисточна Европа, притоа поставувајќи високи стандарди за принос и заштита на интересите на инвеститорите.

Берзанско тргување

Ние ве поврзуваме со можностите за инвестирање низ целиот свет.


Инвестициски фондови

Можност за избор на повеќе инвестициски фондови согласно вашата инвестициска цел.

Портфолио менаџмент

Најефикасен начин за оплодување на вашите средства на пазарите на капитал.


Kорпоративни финансии

Ние сме водечкa куќа во областа на инвестициското советување во Македонија како и на спојувања и превземања на компаниите од регионот.

Вредност на удел 24.08.2016

Назив на фонд Удел %
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 56,9055 
-0,28
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 41,6050 
0,60
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.119,3400 
0,00

Контакт за пристапување кон најдобрите инвестициски можности.

+ 389 2 3296 856
+ 389 2 3215 840

Тргувајте онлајн

Со ИЛИРИКА онлајн тргувајте веднаш. Тргувајте преку интернет и Вие!

НАСКОРО!

SEE link

Интернет тргување со хартии од вредност на
Македонска берза
Загребска берза
Бугарска берза

ILIRIKA - eSKLADI

Интернет пристап кон ИЛИРИКА Фондови.

ILIRIKA - mSKLADI

Информации за отворените инвестициски фондови на дланка.