Почетна | English |        | Контакт |

Напредно

Пристапете кон најдобрите инвестициски можности

ИЛИРИКА е препознатлив и сигурен партнер на домашниот и странските пазари на капитал веќе 20 години градејќи долгогодишна традиција во давање на финансиски услуги на просторите наЈугоисточна Европа, притоа поставувајќи високи стандарди за принос и заштита на интересите на инвеститорите.

Лични инвестиции

Индивидуалното управување е прилагодено на вашите инвестициски цели, вашите желби во однос на профитабилноста и очекувањата во однос на флуктуациите на цените.


Ефикасно

Ние ви овозможуваме вашето драгоцено време да го потрошите на тоа што ви се допа|а, додека ние активно се грижиме за вашите средства.

Безбедно

При управувањето целиме кон договорениот принос, при што се грижиме да не сме премногу изложени на ризик.


Ликвидно

Вашите средства не се врзани, па поради тоа нема бариери при исплатата. Исто така може да уплачате дополнителни средства.

Вредност на удел 24.11.2015

Назив на фонд Удел %
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 57,8855 
0,47
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 37,6042 
-0,12
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.102,7700 
0,01
Новости
Собранието на акционери на Витаминка од Прилеп донесе одлука за распределување на добивката, информира...
Американскиот фармацевтски гигант Pfizer потврди дека повторно стапи во контакт со AstraZeneca за...

Контакт за пристапување кон најдобрите инвестициски можности.

+ 389 2 3296 856
+ 389 2 3215 840

Тргувајте онлајн

Со ИЛИРИКА онлајн тргувајте веднаш. Тргувајте преку интернет и Вие!

ILIRIKA - onNET

Интернет тргување со хартии од вредност на Љубљанската берза.

ILIRIKA - eSKLADI

Интернет пристап кон ИЛИРИКА Фондови.

ILIRIKA - mSKLADI

Информации за отворените инвестициски фондови на дланка.