Табела на цени на фондовите

Име на фонд Цена на удел
(МКД)
Цена на удел
(ЕУР)
датум Денес Оваа
година
1 година 3 години 5 години
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.188,32510 19,32 20. 11. 19 0,00% 1,56% 1,76% 5,64% 10,85%
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 73,32640 1,19 20. 11. 19 -0,30% 15,31% 7,09% 19,90% 42,36%
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 57,77850 0,94 20. 11. 19 -0,22% 7,73% 0,08% 22,27% 36,15%
Име на фонд Вредност на фондот (МКД) Вредност на фондот (ЕУР) датум
ИЛИРИКА Кеш Фонд 561.993.483,93000 9.138.848,43 20. 11. 19
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 88.883.173,29000 1.445.372,36 20. 11. 19
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 78.331.844,69000 1.273.792,09 20. 11. 19

Инвестирањето во инвестицискиите фондови е едноставно! Само во неколку чекори може да почнете со инвестирање во инвестициските фондови. Почнете да добивате надпросечни приноси со сите предности, кои ги носат фондовите!