ИЛИРИКА Кеш Фонд ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари ИЛИРИКА Југоисточна Европа
Стапка на ризик 1 5 5
Тип на фонд Паричен фонд Акциски фонд Акциски фонд
Препорачан период на инвестирање Нема препорачан период 3 години и повеќе 3 години и повеќе
Најмала уплата Минимален износ 10.000 MKD Минимален износ 1.000 MKD Минимален износ 1.000 MKD
Оваа година 1,56% 15,31% 7,73%
1 година 1,76% 7,09% 0,08%
3 години 5,64% 19,90% 22,27%
5 години 10,85% 42,36% 36,15%
Влезни трошоци 0,00% Макс. 5%, Макс. 5%
Излезни трошоци 0,00% 0,00% 0,00%
Управувачка провизија 0,80% годишно 3,00% годишно 3,00% годишно

Графикон на движење на цената на уделот: -

Инвестирањето во инвестицискиите фондови е едноставно! Само во неколку чекори може да почнете со инвестирање во инвестициските фондови. Почнете да добивате надпросечни приноси со сите предности, кои ги носат фондовите!