ИЛИРИКА Југоисточна Европа

ИЛИРИКА Југоисточна Европа е акциски фонд, кој активно инвестира во регионот, со посебен акцент на берзите каде што се присутни сестринските компании на ИЛИРИКА.

Пристапете во фондот
Име на фонд Цена на удел
(МКД)
Цена на удел
(ЕУР)
Датум Денес Оваа
година
1 година 3 години 5 години
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 57,77850 0,94 20. 11. 19 -0,22% 7,73% 0,08% 22,27% 36,15%
Име на фонд Вредност на фондот (МКД) Вредност на фондот (ЕУР) Датум
ИЛИРИКА Југоисточна Европа 78.331.844,69000 1.273.792,09 20. 11. 19

Графикон на движење на цената на уделот: -

Документи

Погледнете ги сите значајни документи за фондот
ИЛИРИКА Југоисточна Европа
Повеќе

Постапки и формулари

Запознајте се со сите важни постапки (пристап во фондот, пренос на удели на фондот во друг фонд, итн.)и формулари
Повеќе

Општи податоци за фондот

Назив на фондот ИЛИРИКА Југоисточна Европа
Тип на фонд Акциски фонд
Влезни трошоци Макс. 5%
Излезни трошоци 0,00%
Провизија за управување 3,00% годишно
Трансакциска сметка на фондот 210062494500377