ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари

Фондот ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари е глобален акциски фонд, кој инвестира во акции на светски познати компании. Со него учествувате во добивките на врвните компании како што се Apple, Microsoft, Coca Cola и други.

Пристапете во фондот
Име на фонд Цена на удел
(МКД)
Цена на удел
(ЕУР)
Датум Денес Оваа
година
1 година 3 години 5 години
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 73,32640 1,19 20. 11. 19 -0,30% 15,31% 7,09% 19,90% 42,36%
Име на фонд Вредност на фондот (МКД) Вредност на фондот (ЕУР) Датум
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари 88.883.173,29000 1.445.372,36 20. 11. 19

Графикон на движење на цената на уделот: -

Документи

Погледнете ги сите значајни документи за фондот
ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари
Повеќе

Постапки и формулари

Запознајте се со сите важни постапки (пристап во фондот, пренос на удели на фондот во друг фонд, итн.)и формулари
Повеќе

Општи податоци за фондот

Назив на фондот ИЛИРИКА Глобал Растечки Пазари
Тип на фонд Акциски фонд
Влезни трошоци Макс. 5%,
Излезни трошоци 0,00%
Провизија за управување 3,00% годишно
Трансакциска сметка на фондот 210062494500280