Инвестициските фондови ИЛИРИКА ги управува ИЛИРИКА Фунд Менаџмент АД Скопје.