колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  
ИЛИРИКА соработува со најважните локални и меѓународни компании и инвеститори. Нашите посредници имаат богато искуство при превземањето на компании, кои котираат на берзите во Љубљана, Загреб и Белград.


Консултант на компанијата: Heineken

При превземање на : Pivovarne Laško

Вредност на трансакцијата: 224 мил EUR

Консултант на компанијата: Deutsche Bahn

При превземање на : Alpetourja

Вредност на трансакцијата: 25 мил EUR

Консултант на компанијата: Vinci

При преземање: Aerodroma Ljubljana

Вредност на трансакцијата (цена): 230 мил EUR

Советување на фонд: Cinven

При преземање: Telekoma Slovenije

Вредност на трансакцијата (цена): 845 мил EUR

Консултант на компанијата: Lactalis

При превземање на : Ljubljanskih Mlekarn

Вредност на трансакцијата: не е откриена

Консултант на компанијата: Mahle

При превземање на : Letrike

Вредност на трансакцијата (цена): 108 мил EUR

Консултант на компанијата: Agrokor

При превземање на : Mercatorja

Вредност на трансакцијата (цена): 520 мил EUR

Консултант на компанијата: Podravka

При превземање на : Skupine Žito

Вредност на трансакцијата: 58 мил EUR

Советување на фонд: Abris Capital

При превземање на : Skupine Paloma

Вредност на трансакцијата (цена): 26 мил EUR

Консултант на компанијата: Kofola

При превземање на : Radenske

Вредност на трансакцијата (цена): 70 мил EUR

Консултант на компанијата: 4K Invest

При преземање: Adrie Airways

Вредност на трансакцијата: 1,1 мил EUR

Консултант на компанијата: Frutarom Industries

При превземање на : Etola

Вредност на трансакцијата: 55 мил EUR

Консултант на компанијата: ArcelorMittal

При превземање на : Alposa

Вредност на трансакцијата: 6,5 мил EUR

Консултант на компанијата: Celesio AG

При превземање на : Kemofarmacije

Вредност на трансакцијата: не е откриена

Консултант на компанијата: Zavarovalnica Triglav

При превземање на : Skupne pokojninske družbe

Вредност на трансакцијата (цена): 11 мил EUR
Словенија

Клиент Целна компанија Година
HEINEKEN PIVOVARNA LAŠKO d.d. 2015
KOFOLA a.s. RADENSKA d.d. 2015
PRIMORJE d.d. - во стечај (советување при продажба на друштво-ќерка) PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC a.d. (Srbija) 2015
CINVEN LLP TELEKOM SLOVENIJE d.d. 2015
DEUTSCHE BAHN Проект во Совенија 2015
KOFOLA GROUP RADENSKA d.d. 2015
KOMPAS SHOP d.o.o. VELANA d.d. 2015
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d. 2014
CARLSBERG GROUP PIVOVARNA LAŠKO d.d. 2014
TALANX GROUP Проект во Совенија 2014
VINCI AERODROM LJUBLJANA d.d. 2014 2014
AGROKOR d.d. MERCATOR d.d. 2014
M1 d.d., DZS d.d., MORPHEUS d.o.o., TEM ČATEŽ d.d. ELMO d.d. 2014
DNEVNIK d.d., DZS d.d., AB SISTEMI d.o.o., M1 d.d. DELO PRODAJA d.d. 2014
MAHLE GROUP LETRIKA d.d. 2014
LACTALIS GROUP LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 2013
GORENJSKI TISK d.d. CETIS d.d. 2012
GORENJSKI TISK d.d. CETIS GRAF d.d. 2012
FRUTAROM SCHWEIZ AG (повлекување од берза и принуден откуп на малцинските акционери (umik iz berze i squeeze out manjsinskih akcionara)) ETOL d.d., 2012
PLATANUS, d.o.o. Откуп на 93% акции и принуден дооткуп (squeeze out) TERME MARIBOR d.d. 2012
TRIGLAV NALOŽBE d.d. (Друштво ќерка на ТРИГЛАВ. Преземање во вредност од 14,2 мил.ЕУР) AVRIGO d.d. 2012
CASINO BLED d.d. CASINO PORTOROŽ d.d. 2012
GERFLOR Spa соработка при потенцијално преземање JUTEKS d.d. 2012
HIT CASINOS, d.d. Хотелиерство и игри на среќа 2011
AGROKOR, d.d. (соработка при потенцијален откуп во вредност 881 мил.ЕУР, каде соработуваше и J.P. Morgan) MERCATOR d.d. 2011
KS NALOŽBE d.d. (соработка при потенцијално преземање) PIVOVARNA LAŠKO d.d. 2011
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. (120.000 малцински акционери. Вредност на трансакцијата 23,7 мил.ЕУР) TRIGLAV NALOŽBE d.d. 2008
PREVENT d.d. 2008
AKTIVA INVEST d.d. AKTIVA 2008
OMX (Илирика советуваше При превземање на Љубљанска берза по препорака на J.P. Morgan) LJUBLJANSKA BORZA d.d. 2006
ALTIMA PARTNERS, London (вредност на трансакцијата 137 мил.ЕУР) MERCATOR d.d. 2006
MAOS d.o.o. (Вредност на трансакцијата 39,5 мил.ЕУР) ISKRA d.d. 2006
KAPITALSKA ZADRUGA z.b.o. (Вредност на трансакцијата 38,3 мил.ЕУР) DEŽELNA BANKA SLOVENIJE z.b.o. 2006
ARCELOR MITTAL ALPOS d.d. 2006
CELESIO AG, Studtgart (Преземање во вредност од 51 мил.ЕУР) KEMOFARMACIJA d.d. 2005
IRLES d.o.o. GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA 2005
HERAKLITH AG (Преземање во вредност од 57 мил.ЕУР) TERMO d.d. 2005
PREVENT d.d. RGD-E 2005
TRIGLAV FINANČNA DRUŽBA d.d. (Друштво ќерка на ТРИГЛАВ. Преземање во вредност од 14,2 мил.ЕУР) SLOVENIJALES d.d. 2005
TITUS INTERNATIONAL Plc. (Друштво со седиште во Голема Британија(UK) LAMA d.d. 2005
BPT d.d. SVILANIT d.d. 2004
GORENJE d.d. ATAG 2004
BOLETA d.o.o. D HOLDING d.d. 2004
GORENJE d.d. ATAG 2004
GORAZD FALE TUS-KOSI d.d. 2004
VIATOR VEKTOR d.d. INTEGRAL LENDAVA d.d. 2003
LEYKAM TISKARNA d.o.o. (продажба на удел во друштво Вечер а.д.) 2003
CARISMA d.o.o. CREINA d.d. 2003
PRIMORJE d.d. (повлекување од берза и принуден откуп на малцинските акционери (umik iz berze i squeeze out manjsinskih akcionara)) GRADIS 2002
SAVA d.d. (Вредност на трансакцијата 32,2 мил.ЕУР) MORAVSKE TOPLICE d.d. 2002
VIATOR VEKTOR d.d. TRANSPORT 2002
KZ VIPAVA z.o.o. VIPAVA 2002
TEVA (соработка во потенцијално преземање со Дојче Банка) LEK d.d. 2002
PREVENT d.d. KO-SI 2001
HELIOS d.d. (Илирика даде препорака за целно остварување и го водеше процесот) CHROMOS BOJE I LAKOVI 2001
CAP TRADE d.o.o. 6 приватни инвеститори CAPITA d.d. 2001
VIATOR & VEKTOR d.d. TRANSAVTO POSTOJNA d.d. 2001
PRIMORJE d.d. (повлекување од берза и принуден откуп на малцинските акционери) RUDIS 2000
GORENJE d.d. GORENJE NOTRANJA OPREMA d.d. 2000
PREVENT d.d. LGM 2000
PREVENT d.d. LESNA d.d. 2000
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. (Вредност на трансакцијата 33,6 мил Eur) TRIGLAV FINANČNA DRUŽBA d.d. 1999
INTEREUROPA d.d. SCT d.d. 1999
KOBRAM d.o.o. GRAD OGP BLED d.d. 1999
PREVENT d.d. LESNA d.o.o 1998
SAVA d.d. (советување на управата на Друштвото) GOODYEAR 1996

Хрватска

Понатаму Целна компанија Година
CROATIA JADROPLOV d.d. (приватизација) 2005
ŽUPA d.d. (приватизација) 2004
HOTEL RABAC d.d. (приватизација) VALMAR 2004
HOTEL SV. PETER (приватизација) 2004
HISTRIA TUBA d.d. (приватизација) 2004
KEMOBOJA d.d. (приватизација) 2004
AVTOPROMET SLUNJ d.d. 2004
LUKA DUBROVNIK d.d. 2004
BELINKA d.d. (друштво-ќерка на компанијата HELIOS) METAKEMA d.d. 2004
SAVA d.d. DOM HOLDING 2004
LEWIS TRUST GROUP (со седиште во Голема Британија(UK)) HOTELI SREBRENO d.d. 2003
LOVOR d.d. (длабинска анализа за преструктуирање, направена за власниците) 2003
ŽUPA d.d. (длабинска анализа) 2003
ILIRIKA (длабинска анализа) 2003
PRIVATE INVESTOR GHETALDUS 2003
LOVAČKI ROK, Zagreb (приватизација) 2002
VETERINARSKA STANICA, Slunj (приватизација) 2003
ATLAS (приватизација) 2003
PRIVATE INVESTOR GEOMEHANIKA d.d. 2003
PRIVATE INVESTOR SVARCA d.d. 2003
JADRANKAMEN d.d. (приватизација) 2002
MEDŽIMURJE TEGRA d.d. (приватизација) 2002
MEDŽIMURJE BETON d.d. (приватизација) 2002
MEDŽIMURJE TRGOVNA d.d. (приватизација) 2002
AUTOCOMMERCE d.d. LAGUNA NOVIGRAD d.d. 2002
LOLA RIBAR (приватизација) 2002
Конзорцијум на локални купувачи JADRANKA, Pula 2002
TERME OLIMIA d.d. TERME TUHELJ 2001
CROATIAN BUYERS MERČANKA, Pula 2001
A.S.A. SRL VERONA MARIMIMA, Rovinj 2001
HELIOS d.d. CHROMOS BOJE I LAKOVI, Zagreb 2001
PLASTFORM d.d. ISTRAPLASTIKA, Pazin 2000

Србија

Клиент Целна компанија Година
SRBIJAAUTOPUT d. o. o. PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC a. d. 2015
BILUKS d. o. o. PROEL a. d. 2014
EDVIN HUSEINOVIC UNIPROM a. d. 2014
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d. d VARDAR 2007
PRIMORJE d. d. PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC 2006
LIVAR, Ivančna Gorica TOPIONICA TOPOLA a. d. 2006
AGROBANKA (трета емисија на акции) 2006
NTU MARIBOR (Продажба на 70% удел во Застава Тапацирница, Крагујевац) ZASTAVA TAPECIRNICA 2006
Конзорцијум купувачи JELA ŠABAC a. d. 2006
TERMO, Škofja Loka (со седиште во Словенија) TERMIKA ZRENJANIN 2006
SINTELON (друштво-ќерка на компанијата JUTEKS а.d.) 2006
SUROVINA d. d. SUROVINA a. d. Bačka Palanka 2006
MANIPROM d. o. o. ŠIPAD SRBOBRAN a. d. 2005
ITALIAN-SERBIAN CONSORTIUM INOS NAPREDAK a. d. 2005
MIDLAND RESOURCES HOLDING (Друштво поддржано со руски капитал) CARNEX

2005

PRIVATE INVESTOR TRANSPORT VRŠAC 2005
KOTO d. d TOZA 2005
ELKROJ MOZIRJE (со седиште во Словенија) ALKROJ a. d. 2005
SOJAPROTEIN a. d. LUKA, BAČKA PALANKA 2004
D TRADE d. o. o. DUVAN a. d. 2004
MAKSIM METAL, Čuprija 2004
MIDLAND RESOURCES HOLDING INĐIJA 2004