колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  

Вести и соопштенија за јавност


1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 »

Знак: Знак: Знакот на ИЛИРИКА е составен од симбол (лево) и лого (текстуален напис). Логото никогаш не се појавува самостојно, туку секогаш во комбинација со симболот. Симболот може да се појави самостојно во прецизно определени елементи.

Примарен знак:
Употребата на примарниот знак се препорачување секаде, каде што е можно, односно каде што е определено.


На бела основа
Син .pdf .eps .ai
Црн .pdf .eps .ai
Сив .pdf .eps .ai

На сина основа
Бел .pdf .eps .ai

На црна основа
Бел .pdf .eps .ai

На сива основа
Син .pdf .eps .ai
Бел .pdf .eps .ai


Секундарен знак:
Употребата на секундарниот знак се препорачува секаде, каде што нема доволно простор во висина


На бела основа
Син .pdf .eps .ai
Црн .pdf .eps .ai
Сив .pdf .eps .ai

На сина основа
Бел .pdf .eps .ai

На црна основа
Бел .pdf .eps .ai

На сива основа
Син .pdf .eps .ai
Бел .pdf .eps .ai


Минимален простор на примарниот знак: Минималниот простор околу знакот и логото е определен со висината на буквите.

Најмала употреба: Најмало дозволено намалување на симболот (лево) изнесува 11 mm ширина.

Определување на знакот во палетите со боја:

Сина:

Spot color: Pantone 2747 C
CMYK: 100 / 85 / 0 / 13
RGB: 19 / 61 / 141
RAL: 5002 Ultramarinblau

Сива:

Spot color: Pantone Cool Gray 7 C
CMYK: 0 / 0 / 0 / 50
RGB: 147 / 149 / 152
RAL: 7042 Verkehrsgrau A

Црна:

Spot color: Black
Proces color CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 35 / 31 / 32
RAL: 5004 Schwarzblau

Светлосива се употребува само во определени случаи (на пример:промотивни материјали).

Употреба на логото на основи во боја:
Знакот се употребува во негатив (сина основа) и во позитив (бела основа) и на црна и сива основа. Не е дозволена употреба на други основи во боја.

Употреба на знакот на фотографии:
Во исклучителни случаи,кога не може поинаку, знакот може да се употребува на основи во различна боја. Знакот секогаш да има бела транспарентна основа. Кај светлите подлоги транспарентноста е 50% бела, а кај потемни основи 80% бела. Знакот на фотографии не се употребува самостојно без транспарентна подлога.Контакт за медиуми


Васко Митев, извршен директор
Телефон: 02 329 6853
E-пошта: info@ilirika.com.mk