колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  

Купување или продажба на акции и на обврзници на Македонската берзаПродажба на македонски акции

Поседувате македонски акции и сакате да
ги продадете или да добиете понуда за преземање?
Ние можеме да ви помогнеме! Вашите акции ќе ги продадеме брзо, стручно и поволно, односно ќе работиме да добиете понуда за преземање.

Посетете нѐ лично во седиштето на ИЛИРИКА Инвестментс А.Д. на бул.Св.Климент Охридски 45, кат 1, локал 8 во Скопје, каде ќе ве водиме низ целата постапка од склучување на договор и отворање на сметка до продажба на акциите:


Потребни ви се следниве документи:

Физички лица:
 • Лична карта/пасош;
 • Извод од сметка од Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ);
 • Трансакциска сметка од која било банка.

Домашни правни лица:
 • Фотокопија од тековна состојба од Централниот регистар на Македонија;
 • Фотокопија од лична карта/пасош на овластениот потписник на правното лице;
 • Фотокопија од потписен картон ЗП образец;
 • Жиро сметка;
 • Извод од сметка од ЦДХВ.

Постапка за продажба на акции


ЧЕКОР 1:
Потпишување на Договор за берзанско посредување и на документите за отворање на сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

ЧЕКОР 2:
Консултации со берзанскиот посредник во врска со цената, по која би ги продале акциите и прифаќање на налог за продажба.

ЧЕКОР 3:
Спецификација на банкарската сметка, на која сакате да ги примите средствата од продадените акции. По три работни дена од извршената продажна трансакција ќе ги примите средствата на вашата банкарска сметка.

Купување на македонски акции

Сакате да купите акции на македонски претпријатија, што котираат на Македонската берза? Ние можеме да ви помогнеме! Брзо, стручно и поволно.

Посетете нѐ лично во седиштето на ИЛИРИКА Инвестментс А.Д. на бул.Св.Климент Охридски 45, кат 1, локал 8 во Скопје, каде ќе ве водиме низ целата постапка за склучување на договор и за отворање сметка.


Потребни ви се следниве документи:

Физички лица:
 • Лична карта/пасош;
 • Извод од сметка од Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ);
 • Трансакциска сметка од која било банка.

Домашни правни лица:
 • Фотокопија од тековна состојба од Централен регистар на Македонија;
 • Фотокопија од лична карта/пасош на овластениот потписник на правното лице;
 • Фотокопија од потписен картон ЗП образец;
 • Жиро сметка;
 • Извод од сметка од ЦДХВ..

Постапка за продажба на акции


ЧЕКОР 1:
Потпишување на Договор за берзанско посредување и на документите за отворање сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

ЧЕКОР 2:
Консултации со берзанскиот посредник во врска со цената, по која би ги купиле акциите и прифаќање на налог за купување.

ЧЕКОР 3:
Најдоцна за три работни дена по трансакцијата за купување треба да се префрлат средствата на сметката на клиентите на ИЛИРИКА Инвестментс А.Д. во Централната банка на Македонија: 100000000070273, шифра 262, начин 1.

Купување или продажба на македонски обврзници

Сакате да купите или да продадете обврзници, што котираат на Македонската берза? Ние можеме да ви помогнеме! Брзо, стручно и поволно.

Посетете нѐ лично во седиштето на ИЛИРИКА Инвестментс А.Д. на бул.Св.Климент Охридски 45, кат 1, локал 8 во Скопје, каде ќе ве водиме низ целата постапка од склучување на договор и отворање на сметка до прифаќање на налози за купување или за продажба.


Потребни ви се следниве документи:

Физички лица:
 • Лична карта/пасош;
 • Извод од сметка од Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ);
 • Трансакциска сметка од која било банка.

Домашни правни лица:
 • Фотокопија од тековна состојба од Централниот регистар на Македонија;
 • Фотокопија од лична карта/пасош на овластениот потписник на правното лице;
 • Фотокопија од потписен картон ЗП образец;
 • Жиро сметка;
 • Извод од сметка од ЦДХВ.

Постапка за купување на обврзници


ЧЕКОР 1:
Потпишување на Договор за берзанско посредување и на документите за отворање на сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

ЧЕКОР 2:
Консултации со берзанскиот посредник во врска со цената, по која би ги купиле обврзниците и прифаќање на налог за купување.

ЧЕКОР 3:
Најдоцна за три дена по трансакцијата за купување, треба да се префрлат средствата на сметка на клиентите на ИЛИРИКА Инвестментс А.Д. во Централната банка на Македонија: 100000000070273, шифра 262, начин 1.

Постапка за продажба на обврзници


ЧЕКОР 1:
Потпишување на Договор за берзанско посредување и на документите за отворање сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

ЧЕКОР 2:
Консултации со берзанскиот посредник во врска со цената, по која би ги продале обврзниците и прифаќање на налог за продажба.

ЧЕКОР 3:
Спецификација на банкарската сметка на која сакате да ги примите средствата од продадените обврзници. Три работни дена по извршената продажна трансакција ќе ги примите средствата на вашата банкарска сметка.