колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  
Еднократна уплата
Месечни уплати
додатна пензија

Калкулатор за еднократни уплати

Изберете го износот, што месечно ќе го намените за инвестирање во фондовите и предвидениот период на инвестирање.

Уплата:
50 МКД
50.000 МКД
Период на штедење:
1 години
40 годиниШтедењето во заедничките фондови е едноставно! Само во неколку чекори може да започнете со штедење во заедничките фондови. Почнете да добивате надпросечни приноси со сите предности, што ги имаат фондовите!