колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД

Фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд инвестира во безбедно дисперзирано портфолио на инструменти на пазарот на пари и тоа во банкарски депозити и во државни обврзници. Со најмал ризик овозможува сигурен раст на вредноста на инвестираните средства.

Погоден за конзервативни инвеститори

Стапка на ризик: 1/7

Движење на удел - 18.09.2019

Име на фонд Цена на удел (МКД) Цена на удел (ЕУР) Денес Оваа година 1 година 3 години 5 години
ИЛИРИКА Кеш Фонд 1.185,63120 19,28 0,00% 1,33% 1,82% 5,77% 11,36%
Одбери датум:

Документи

Погледнете ги сите значајни документи за фондот
ИЛИРИКА КЕШ ФОНД

Повеќе   

Постапки и формулари

Запознајте се со сите важни постапки (пристап во фондот, пренос на удели на фондот во друг фонд, итн.)и формулари

Повеќе   
Општи податоци за фондот

Назив на фондот ИЛИРИКА Кеш Фонд
Тип на фонд Паричен фонд
Влезни трошоци 0,00%
Излезни трошоци 0,00%
Провизија за управување 0,80% годишно
Трансакциска сметка на фондот 210062494500571