колачиња

Оваа интернет страна употребува колачиња заради собирање на податоци за посетите. Изберете можност »Продолжи« или на овој линк исклучете ја употребата на колачиња. Продолжи
  MK  Прашања и Одговори

Дали можам да тргувам само со македонски акции и обврзници?  

Во случај на различни форми на поврзување и спојување на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност со други странски берзи, ограничувачките одредби на член 14 ставови 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за девизно работење нема да се однесуваат за вложувањата на резидентите во хартии од вредност на тие берзи. По истекот на втората етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Унија, одредбата на член 23 став 2 од овој закон ќе престане да важи. Од 29.03.2016 година беше официјално презентирана платформата  SEE LINK за тргување помеѓу   Македонската,  Загребска  и  Бугарската берза, со што се даде можност македонските резиденти да тргуваат и на овие две берзи и на други берзи кои во иднина ќе се приклучат на оваа платформа.

Како да инвестирам во акции на меѓународни компании?  
Дали може да тргувам на интернет?  
Колку е безбедно тргувањето со акции и со обврзници?  
Како да се заштитам од преголем ризик на пазарот на капитал?